Ouderraad (OR)

Wat is de OR?
De OR vertegenwoordigt de ouders en verzorgers van kinderen op De Mandebrink richting de schooldirecteur. 

De OR geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over verschillende onderwerpen aan de schoolleiding en de medezeggenschapsraad (MR). Daarnaast treedt de OR op als klankbord voor de MR, de schoolleiding, het schoolteam en de ouders en verzorgers. Ook organiseert de OR de jaarlijkse ouderavond.

De OR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Jaarlijks verzorgt de OR een schriftelijke financiële rapportage over het vorige boekjaar. Er is ook regelmatig overleg met de MR en de activiteitencommissie (AC). 

Onderwerpen die tijdens vergaderingen aan de orde kunnen komen:

- het beleid van de school
- de kwaliteit van het onderwijs
- de pedagogische visie en uitgangspunten
- de identiteit van de school
- het algehele schoolklimaat
- ouderparticipatie
- communicatie tussen school en ouders/verzorgers
- samenwerking en communicatie tussen schoolteam, MR, OR en AC
- verzorgen en beheren van de financiële bijdragen aan gaande vrijwillige ouderbijdrage en acties.

Jouw mening telt

Om goed invulling te kunnen geven aan de doelstellingen en taken van de OR is het natuurlijk belangrijk om goed op de hoogte te zijn van alles wat speelt onder de ouders en verzorgers. De meningen en ideeën van ouders en verzorgers worden zeer gewaardeerd en worden gebruikt om samen tot een optimaal schoolklimaat te komen waarbij de kinderen, ouders, verzorgers, leerkrachten en schoolleiding zich prettig voelen en zich optimaal kunnen en durven te ontwikkelen. Als je als ouder of verzorger ideeën, vragen of opmerkingen hebt, aarzel dan niet iemand van de ouderraad aan te spreken of te bellen.

Wie zitten er in de OR?
Karin Duursma - 06-18885524
Barbra de Jong – 06-38938633
Pauline Jonker - 06-25230575
Gerrit Jan Koops – 06-46277396
Hendrika van Weperen - 0638322247
Marjan Wierenga – 06-34617409

We stellen ons graag aan je voor:

Karin Duursma  - 06-18885524
Ik ben Karin Duursma, moeder van Nick (2005), Sven (2007) en Noëlle (2011) . Ik ben sinds 2017 lid van de OR en tot op de dag vandaag ben ik blij dat ik lid mag zijn van de OR. Ik vind het belangrijk dat ouders gehoord kunnen worden en op deze manier kunnen bijdragen aan een zeer belangrijke fase in het leven van hun kinderen. 

In het dagelijks leven ben ik controller bij Stichting Espria. Drie keer in de week mag ik hiervoor naar Beilen reizen en de overige twee dagen werk ik halve dagen thuis.

Barbra de Jong
Tekst volgt

Pauline Jonker  - 06-25230575
Ik ben Pauline Jonker. Getrouwd met Jos en moeder van Stan (2008), Julia (2010) en Maarten (2012). We zijn met ons gezin in 2016 naar Appelscha verhuisd vanwege de omgeving en we hebben hier tot nu toe nog geen spijt van ????. In het dagelijks leven geef ik leiding aan het Online team bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in Groningen.

Ik heb me aangemeld voor de ouderraad omdat ik geïnteresseerd ben in het reilen en zeilen op de Mandebrink, de plek waar onze kinderen een groot deel van hun jeugd doorbrengen. Als ouders en school zijn we samen verantwoordelijk voor een goed leer- en leefklimaat voor onze kinderen. Ik vind het daarom belangrijk dat we hierover voortdurend met elkaar in gesprek blijven. 

Gerrit Jan Koops – 06-46277396
Ik ben Gerrit Jan Koops, vader van Nina, Boaz en Ruben. Ik ben getrouwd met Aafke en werk op het notariskantoor in Oosterwolde. In mijn vrije tijd moet het nodige aan de tuin gebeuren en mag ik graag mountainbiken. Sinds ik in de ouderraad zit, heb ik veel meer een idee van wat er allemaal in en rond school gebeurt.  De ouderraad adviseert de directeur en wordt betrokken bij bepaalde besluiten. Mocht je vragen of opmerkingen hebben die je graag in de ouderraad besproken wilt hebben, laat me dat dan weten!

Hendrika van Weperen -  0638322247
Ik ben Hendrika van Weperen en ik ben getrouwd met Martin. Samen hebben wij twee dochters: Nienke van 12 jaar, zij zit nu in de tweede van het Stellingwerf College en Femke van 10 jaar en zij zit in groep 7. Ik ben zelfstandig gastouder en vang  kinderen op van 0 t/m 12 jaar. Dit werk doe ik sinds 2 jaar met veel plezier. Daarvoor heb ik ook heel veel jaren met plezier les gegeven in het basisonderwijs, o.a. ook op De Mandebrink. Verder houd ik van wandelen met onze hond, boeken lezen en leuke dingen doen met het gezin. 

Ik vind het belangrijk om te weten waar De Mandebrink voor staat en waar de school zich vooral mee bezighoudt en wil hierin graag een steentje bijdragen door in de MR te gaan. Als MR-lid woon ik de vergaderingen van de ouderraad bij, zodat ik goed weet wat ouders van bepaalde onderwerpen vinden en ik dit mee kan nemen naar de MR.

Marjan Wierenga - 06-34617409​
Tekst volgt